Martha Blonk | Het wonder in het midden van de storm

3 gebieden waar wij ons in kunnen bevinden in ons leven.

  • Het begin
  • Het einde
  • Het midden gebied.

Markus 6:45

45 Hierna zei Jezus tegen zijn leerlingen dat zij vlug moesten overvaren naar Betsaïda.
Hij zou later komen, wanneer Hij de mensen zou hebben weggestuurd.

Spr. 3:3

Houd liefde en trouw in ere.

2 Kor. 8:7

Leer vrijgevig te zijn.

Jac. 4:8

Nader tot Mij en Ik zal tot jou naderen.

Markus 6:47

47 Om een uur of drie ’s nachts waren de leerlingen nog maar midden op het meer.

Markus 6:48

48 Jezus zag hoe zij tegen de wind in moesten roeien. Hij liep over het meer naar hen toe en stond op het punt hen voorbij te gaan.

Markus 6:49

49 Zij schrokken vreselijk en dachten dat ze een spook zagen. Zij schreeuwden van angst.

Markus 6:50

‘Ik ben het,’ zei Hij, ‘wees maar niet bang.’

Markus 6:53

53 Zij meerden bij Gennésareth af en gingen aan land.

1 Thes.4:13

“Jij hoeft niet bedroefd te zijn zoals de mensen die zonder hoop leven”.

Pred. 7:2

Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten.

Podcast