CONTACT

Meer CLC Breda

Je vindt ons ook via de volgende kanalen:

Bankgegevens

IBAN rekeningnummer: NL88 RABO 0326 7955 45
t.n.v. City Life Church Breda.

City Life Church Breda staat geregistreerd als ANBI.
Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.
RSIN nummer: 858212237