Robert van den Bergh | It’s all in the family (Ik ben de Kerk deel 5)

Je bent de kerk – deel 5 – It’s all-in the family

De lokale kerk is de hoop van de wereld. God werkt door zijn kerk heen naar een wereld in nood. Hij heeft ons nodig. Hij kan en wil niet buiten ons om. Hij wil door ons heen handelen. Wij zijn Zijn hand en voet.

Best verrassend om wereldwijd te zien dat mensen worstelen met de tekst uit Hebr.10: 25 om trouw de samenkomsten te bezoeken, naar de kerk te gaan.

Slogan: Je gaat niet naar de kerk, je bént de kerk. Toch klopt dit niet helemaal. Het zijn namelijk geen tegengestelden: ik ben de kerk – naar de kerk gaan.

We kunnen niet de kerk zijn als we niet naar de kerk gaan. In ieder geval niet optimaforma.

Laten we es inzoomen op bepaalde aspecten van kerk zijn met elkaar.

I don’t know what your destiny will be, but one thing I know: the only ones among you who will be really happy are those who will have sought and found how to serve. Albert Schweizer

De gelukkigste mensen op deze aarde zijn niet diegene die succesvol zijn, maar diegenen die hebben geleerd te dienen, met vreugde.

Filip 2: 3-4 NBV

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Efeze 4: 10-13  NBV  Christus als fundament van het gezin, van de kerk

Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met Zijn aanwezigheid te vullen. En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelisten, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Met elkaar de volheid van Christus ervaren doordat iedereen in de kerk zijn/haar gave inzet tot opbouw van de kerk.

De lijst van 9 geestelijke gaven in 1 Korintiërs 12:8-10 bevat:

wijsheid – woorden van wijsheid

kennis – woorden van kennis, inzicht

geloof – groot vertrouwen in God

genezen – zieken genezen

wonderen verrichten – snelle genezing

profeteren – inspiratie van Gods geest

geestelijk onderscheidingsvermogen – onderscheiden van geesten, de bron

klanktaal – tongentaal en het uitleggen van tongentaal.

Alle gaven van de Geest moeten met elkaar samenwerken, zodat het volledige potentieel van de gemeente bereikt wordt.

Als je je dus afzijdig houdt van de gemeenschap van de gelovigen, kunnen anderen niet door jouw gaven gezegend worden. Dan kun je je gaven niet gebruiken zoals God ze bedoeld heeft, want ze zijn bestemd voor de opbouw van de gemeente (Efeziërs 4:12).

Die gaven zijn er dus om elkaar mee te dienen. 1 Petr. 4: 10

Ef. 4: 14 – 15

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is, Christus.

Soms voel je je niet meer zo all-in the family. Hoor ik er nog wel bij? Voel je je een beetje stuurloos en dobber je rond of draai je rondjes. Wordt er aan je getrokken, door je werk, je partner, allerlei dingen die je afleiden en je energie kosten. Je merkt dat je passie een beetje weg is gegaan. Niet meer zo all-in. Hoe komt dat?

Openbaring 2: 2-4

Jezus spreek met Johannes over de gemeente in Efeze. Ze werken daar hard, spannen zich geweldig in voor het werk van Gods Koninkrijk, hebben geweldige projecten en worden geroemd om hun volharding. Dan zegt Hij vol liefde tot hen: ‘Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben.’ In gewoon Nederlands betekent dit: ‘Jullie houden niet meer zoveel van Mij als in het begin!’

Het gaat Jezus om passie! ze hadden hun passie voor Hem misschien niet verloren, maar het was wel een stuk minder geworden. En dat is iets wat Jezus diep in het hart treft. ‘Kom op lieve mensen, keer terug naar die eerste liefde! Keer terug naar je hartstochtelijke liefde voor Mij! Al het andere zal ik jullie geven.’

Laat je passie voor Hem niet roven door teleurstellingen in mensen, hard werken voor zijn Koninkrijk of pijnlijke omstandigheden. Als je merkt dat je eerste liefde afneemt, gooi het roer dan drastisch om. Het is deze passie die jou weer in beweging kan brengen.

Samen ontwikkelen, samen kerk zijn, dat kun je niet in je eentje. Daar heb je elkaar bij nodig. Elkaar aanmoedigen, bemoedigen, corrigeren indien nodig, leren, leren vertrouwen, met elkaar groeien in meer van Jezus in mij.

En all-in is ook: ik wil er helemaal bij zijn. Ik wil weten wat God doet. Ik wil meedoen aan die missie van CLC Breda, meebouwen, er zijn voor die ander, een positief verschil maken. Ik verzaak geen samenkomst zoals in Hebr. 10: 25 staat, en spoor iedereen aan. En dan niet alleen de diensten op zondag maar ook door de week. Kerk zijn is met elkaar en meer dan alleen in dit gebouw.

Niet omdat je moet, maar omdat je mee wilt doen met de missie van CLC, je mee wilt bouwen, je je talenten en gaven in wilt zetten, jezelf wilt ontwikkelen, mee wilt werken aan teams, God beter wilt leren kennen en meer van Hem in jou zien groeien.

Ef. 4: 16

Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Jezus zorgt ervoor dat het Lichaam groeit. Hij maakt het tot één geheel. Elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak, functie. Als iedereen meedoet, groeit het Lichaam, wordt het gezond, sterk en volwassen door liefde voor God en mensen.

Als kerk hebben we een missie, een doel, voor ogen:

“Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.” (Matteüs 28:19)

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” (Matteüs 5:14, NBV)

“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.” (1 Korintiërs 12:26)

God wil je met de kerk zegenen. Een plaats waar je mag schuilen, mag groeien, ontwikkelen, waar je je mag schaven. Het kan ook wel es minder leuk zijn als we in elkaars leven stappen. We zijn allemaal mensen en niemand is perfect. Dus dat betekent werk aan de winkel, inzet, en genade van God om samen het leven te delen, om kerk te bouwen, community te bouwen, zelfs als gelovigen…

Door wrijving ontstaat glans. We hebben elkaar niet uitgekozen maar we zijn elkaar gegeven. Hierdoor leren we. Jezelf polijsten, schaven, versterken. Net als in een gezin.

Een kerk bouwen met elkaar, trouw de kerk bezoeken kan een van je grootste zegeningen worden in jou en in het leven van je gezin!

Kerk ben je niet in je eentje, maar met elkaar. Jezus zei: Waar twee of drie bij elkaar zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden. (Mat. 18:20)

Laat geen excuses komen tussen jou en de roeping die God voor je heeft. God wil je sterker maken en je voorzien van alles wat je nodig hebt om datgene te kunnen doen wat God van je vraagt om te doen. Hij heeft je een gezin gegeven. It’s all-in the family.

Podcast