ANBI

City Life Church Breda staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Algemeen

Postadres:
Baronielaan 87
4818PC Breda

Telefoonnummer: 06-29241092
E-mailadres: info@clcbreda.nl (bestuur@clcbreda.nl)

IBAN rekeningnummer: NL88 RABO 0326 7955 45 t.n.v. City Life Church Breda
RSIN nummer: 858212237
KvKnr:  70246742
Btw nummer: niet van toepassing.
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Datum van oprichting: 2 december 2017.

City Life Church Breda is statutair vastgelegd als kerkgenootschap.

Leiding en bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Robert en Anastasia van den Bergh hebben de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk.

Erald en Mathilde van de Ridder zijn de senior pastors en overzien CLC Family. Zij hebben een coachende en adviserende rol. CLC Den Haag geldt voor CLC Breda als voorbeeld in onze kleur en cultuur als kerk.

City Life Church Breda is financieel autonoom.

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het adviesbestuur, bestaande uit mensen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

Beloningsbeleid
Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Momenteel ontvangen voorgangers en kerkelijk werkers geen salaris. Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.
Er zijn veel vrijwilligers werkzaam en hun aantal is groeiende.

Doel
Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Kerkactiviteiten
De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Connectgroepen: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: tieners hebben iedere vrijdag hun eigen activiteiten. Elke zomervakantie is er tienerkamp. Per leeftijdsgroep zijn er weekenden, een weekendje weg op een vakantiepark.
 • Kinderwerk: Zowel tijdens de zondagdiensten alsook de vakanties en zomerkampen.

Omzien naar anderen
We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd. In Breda hebben we de volgende projecten:

 • Adopt a Granny. Ouderen in hun eenzaamheid opzoeken in bejaardenhuizen.
 • Voedselbank, kerstdiner voor mensen onder de armoedegrens.
 • Jij Mooi: verwenochtenden voor vrouwen die het wat minder hebben.
 • Uitjes organiseren voor ouderen.
 • Single Moms: aandacht voor alleenstaande moeders en hun kinderen.
 • Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:
  • Compassion: kinderen in armoede (we ondersteunen m.n. kinderen en studenten in Kenia)
  • A21 Campaign: organisatie die strijdt tegen mensenhandel.

Financiële verantwoording
Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

City Life Church is een ANBI erkend kerkgenootschap. Giften aan CLC Breda zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De boekhouding wordt jaarlijks beoordeeld door een accountant