Robert van den Bergh | Tijd voor Renovatie

Tijd voor renovatie

Latijn: renovare = vernieuwen. Herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Een gebouw wordt zo verbeterd door veranderingen aan te brengen of door het te vergroten. In sommige gevallen wordt een gebouw zelfs helemaal gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Zo wil God ons ook herstellen in onze oorspronkelijke staat. Ons helpen ontwikkelen naar Zijn beeld. Dat de wikkels eraf gaan opdat het pure dat God in ons gelegd heeft naar buiten komt. En soms is daarvoor nodig dat er dingen gesloopt worden, dat er afscheid genomen wordt van bepaalde patronen die ontstaan zijn.

Ef. 4: 23 …dat je geest en je denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat je de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Je denken is het controle centrum van je gehele leven. Onze gedachten bepalen wat we zien en horen. Als je je denken verandert, kun je je hele leven veranderen. Je denken bepaalt je leven.

“Hoeveel geluk je in je leven beleeft, hangt niet zozeer af van je omstandigheden maar veel meer van de kwaliteit van je gedachten”.

… dat je geest en je denken voortdurend vernieuwd moeten worden = je denken laten leiden en beïnvloeden door de geest van Jezus, de heilige geest = liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Ons denken bepaalt ons leven. Het is de moeite waard eens na te gaan wat de bron, het doel en het resultaat van ons denken is. Een bekend gezegde is: je bent wat je denkt of je wordt wat je blijft denken. Als je denkt ‘Ik ben een mislukkeling”, dan word je het ook.

1Tim 6:5  niet helder van denken, ongezond denken

Titus 1: 15  besmet denken

Door welke bril, door welke filter kijken we. We zien veel, maar vooral bij anderen. En als we geïnfiltreerd gaan kijken dan ontstaat er iets anders in je hart: je gaat je vergelijken met anderen, er ontstaat boosheid, schuld, het komt door de ander dat jij je zo voelt. Kortom, slachtoffer gedrag. Denken in wat je niet hebt, een tactiek van de vijand, denken in onvermogen, in onkunde, in armoede, in wat je niet hebt. En je gaat jezelf vergelijken.

Het gras bij de buren lijkt groener. Maar als je de moeite neemt om je eigen gras water te geven, dan wordt het net zo groen.   

En dat betekent aantrekken van de nieuwe mens en uittrekken van zaken die niet bij jou horen, het afleggen van zaken zoals dat in Ef. 4: 25 staat: Afleggen van liegen, boosheid, stelen, vuile taal, wrok, bitterheid, drift, geschreeuw, laster, hebzucht

Aantrekken van de nieuwe mens: waarheid spreken, opbouwende woorden, bemoedigen, bewogenheid, medeleven, de ander vergeven, lief hebben, dankbaarheid

Mat 13: 38  De vijand zaait zaad waar onkruid uit voortkomt

Onkruid gaat woekeren, kan erg groot worden, kan overschaduwen. Dus willen wij veranderen, dan moet ons denken veranderen.. Ons denken vullen met datgene wat God over ons denkt. Wil je je gedachten vernieuwen zodat je meer gaat lijken op en denken als Jezus, investeer dan je tijd in de zaken van God.

Kol. 3: 2 “Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn.”

Gedachtenvernieuwing is zeker ook het bereid zijn meningen en wat je geleerd is los te laten. Wat kunnen wij concreet doen om vernieuwd te worden in ons denken? Maak keuzes: Waarin investeer ik niet, waarin wel, wat geef ik focus, wat niet. Wat je aandacht geeft groeit. Verwijder slechte input, verminder neutrale input en vergroot goede input: Bijbel lezen, preken beluisteren, Wekelijks de dienst bezoeken, naar lifegroup gaan, opbouwende vriendschappen, vrienden van je bestemming, bidden en luisteren naar Gods stem door je gedachten heen

2 Kor. 10: 3:

We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. ……..….. we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.

De meeste onvrijheid ervaart de mens door bolwerken in zijn/haar denken.

Bolwerken zijn (in bovenstaande tekst) zijn verkeerde gedachtepatronen, eigen letterlijk leugens, die zich vastgezet hebben als een bolwerk (bouwwerk) in je hoofd en die je vrijheid belemmeren. Een bolwerk kan zijn de hang naar autonomie, zelfbeschikking, op jezelf gericht zijn, onafhankelijkheid. “Geen God boven mij. Ik bepaal mijn eigen lot”. “Ikzelf weet het beste wat goed voor mij is” “Afhankelijkheid is zwakte, onafhankelijk heid is sterkte. Geloven in God is voor zwakke mensen die het leven niet aankunnen”.

We worden opgeroepen tot het slechten van bolwerken. Afbreken doe je door de waarheid er tegenover te zetten. Maar dat kan alleen als je de leugens ontdekt en welke gedachte er aan die leugen ten grondslag ligt. De leugen uit het bolwerk zorgt voor een scala van gevoelens die vaak zeer verwarrend zijn.

Joh. 10: 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

1 Petrus 5: 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Vers 9 Wederstaat hem, vast in het geloof…  Dit vraagt een actieve houding.

Om bolwerken te slechten, te slopen heb je het woord van God nodig in je hart. Weten wie je bent. Wat God over je zegt.  Als jij weet wie je bent ‘in Christus’, dan ben je niet langer afhankelijk van de omstandigheden maar leer je met Hem te regeren in de omstandigheden! Veel mensen weten niet wie ze zijn. Vijand laat je geloven dat je niet goed genoeg bent.

1 Joh. 4: 4 Want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.

Wat kun je doen om je denken te renoveren, te vernieuwen?

De wapenrusting van God Ef. 6: 11-17

Trek de wapenrusting de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Neem daarom de wapens van God (geen natuurlijke wapens) op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad (als je aangevallen wordt), om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Zo kun je een beginnen met je renovatie. Vaak start het met DOEN. Zoals Jezus zei: Sta op, pak je mat op en loop.

Doorbraak begint waar jouw excuses stoppen. Dit is de dag voor jouw doorbraak. Tijd voor renovatie.

Podcast