Robert van den Bergh | Divergent deel 1 – Jezus centraal

Als CLC Nederland hebben we 12 waarden die beschrijven wat we belangrijk vinden en wat we na willen streven met elkaar:

 1. Jezus centraal
 2. We leven voor Zijn doel vs we leven voor onszelf
 3. We helpen mensen Jezus te volgen
 4. We waarderen en respecteren mensen
 5. We dienen met vreugde vs bediend willen worden
 6. We bouwen familie
 7. We zijn relationeel en persoonlijk
 8. We zijn gastvrij
 9. We waarderen dienend leiderschap vs onafhankelijkheid
 10. We zijn vrijgevig en dragen bij vs terughoudendheid en consumeren
 11. We geloven in excellence vs middelmatigheid
 12. Jouw rol is belangrijk in het grote geheel

Het is gaaf en tevens een uitdaging om met elkaar als kerk CLC Breda deze waarden waardevol te maken en te houden.

In dit 1ste deel behandelen we de waardes: Jezus centraal + We helpen mensen Jezus te volgen.

Wat als alle christenen, als wij met z’n allen zouden leven in de belofte van God voor ons leven en de Heilige Geest maximaal de ruimte zouden geven, 100%!  Wat zou er dan gebeuren?

Het Koninkrijk van God breek met kracht baan. Rom. 14: 17. Een koninkrijk dat bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

Spreuken 11: 11 Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei.

Begin met het zegenen van je eigen huis, je straat, je omgeving, daarna zijn er zoveel mensen die meedoen, dat de hele stad tot bloei komt.

 

2 Korinthe 5: 17

Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping. Je oude manier van leven is voorbij, je nieuwe manier van leven wordt steeds meer zichtbaar.

Door de Heilige Geest wordt Gods karakter in je leven gebouwd. We gaan in deze serie kijken naar wat Gods cultuur is. Hoe God werkt en kijkt is anders dan de cultuur hoe we zijn opgegroeid of opgevoed. De wereld om ons heen is ik- gericht, zelfgericht. Wij willen God-gericht zijn.

Divergent = afwijkend, anders zijn.

Efeze 4:17-24 HSV

17 Op gezag van de Heer zeg ik (Paulus) u (de gemeente) dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.

19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.

20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! (In NBG Jij geheel anders, jij hebt Christus leren kennen!) Paulus zegt hier letterlijk vanuit het Grieks vertaald: ‘maar zo (-als jullie je nu gedragen), zo heb je Christus niet leren kennen!’ Laten we – net als Christus – totaal anders zijn dan de wereld!

21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Bekleedt je bewust met de nieuwe mens zoals God ons geschapen heeft. Anders gaan leven door een andere manier van denken. Rom. 12: 2.

In de Basisbijbel staat: Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dit is een proces dat continu doorgaat. Je valt en door Gods genade sta je weer op. Een transformatie van je denken. Nieuwe gewoonte aanleren kost 21 dagen.

Hebr 10: 16

Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand.

2 Kor 3: 18

Want we gaan steeds meer op Jezus lijken. Dat is door de Heilige Geest.

Dus niet Jezus nadoen, maar laat de Heilige Geest toe in je leven die je gaat veranderen laag voor laag. Elke etage van je hart geven. Niet alleen de benedenverdieping maar ook die rommelige zolder.

Rom 8: 13 

Door de Heilige Geest kunnen jullie de verlangens van je oude ik overwinnen als je je door Hem laat leiden.

Geef je de Heilige Geest de ruimte. Dit is de basis van divergent, van anders zijn, van Jezus toestaan in je leven, meer van Zijn cultuur, meer van Zijn leven in jou. Als er iemand echt divergent was, dan was het Jezus wel.

In hoeverre is Jezus centraal in jouw leven? Ga je achter Hem aan of laat je Hem los? We zitten in leven dat vol afleidingen is. Wat gaat er gebeuren als we echt Jezus centraal stellen? What would Jesus do of misschien scherper: What would Jesus NOT do, anymore?

Heb je een uitdaging in je leven? Voel je je bedrukt? WWJD

Met Jezus wordt je leven anders. Hij wijst jou de juiste weg. Hij leidt jou bij alle beslissingen die je moet nemen in je leven, in je zorg voor anderen. Laat al je keuzes geïnspireerd worden door Gods geest. Als je dit doet, dan ga je steeds meer op Jezus lijken en je gaat vertellen over hem:

Je gaat anderen helpen om Jezus te volgen.

Het gaat niet om jezelf, maar om Jezus. Kijk op Jezus en wees Hem dankbaar voor wat je hebt. Jezus geeft ons de grote opdracht in Mattheus 28. Leer hen wat er in de bijbel staat. Daarom heb je een kerk nodig. Op zondag het woord en door de week uitwerken.

Hoeveel mensen in mijn omgeving help ik om Jezus beter te leren kennen? Hoeveel mensen helpen mij om een betere volger van Jezus te worden?

Zoek vrienden van je bestemming die jou helpen om in je bestemming te wandelen.

Kijk om je heen deze week of je iemand kunt helpen om Jezus beter te leren kennen. De liefde van de Vader en de genade van Jezus is met je!

Podcast