Sebastiaan van Wessem | De lokale kerk en leiderschap

“Alles valt of staat met leiderschap.”

– John Maxwell

 

“De plaatselijke kerk is de hoop van de wereld, en zijn toekomst rust primair in de handen van zijn leiders.”

– Bill Hybels

 

“Er is niets dat te vergelijken is met de plaatselijke kerk als die op de juiste manier functioneert – dan is het de hoop van de wereld.”

– Bill Hybels

 

De gemobiliseerde lokale kerk is de hoop van de wereld.

 

1 Petrus 5 – Oudsten versus jongeren

Oudste = presbuteros (Gr.)

Afgeleid van presbus = oudere, senior

 

1 Petrus 5:1 (HSV)

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: …

 

1 Petrus 5:2a (HSV)

Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op.

 

presbuteros / poimen / episkopos

Tussen de schapen vs helicopterview

 

1 Petrus 5:2-3 (HSV)

Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

 

1 Petrus 5:4 (HSV)

En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

 

1 Petrus 5:5 (HSV)

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

 

1 Petrus 5:6-9 (HSV)

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

 

Meenemers: groei in jouw potentieel voor God

  1. Verneder jezelf, dan zal God je verhogen (v.6)
  2. Geef je zorgen aan God (v.7)
  3. Wees geestelijk op je hoede (v.8-9)
  4. Aanvaard het leiden (v.9)

 

1 Petrus 5:10-11 (HSV)

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Podcast