Robert van den Bergh | Ik ben de Kerk Deel 3: Ik eerst

  1. Ikke-eerst?

Mark. 9: 33

‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Ik wil dat je leert dienen.

Het woord ‘dienen’ komt 60 keer in de bijbel voor.

  1. Geroepen om te dienen

Ef. 3: 7

Paulus: “Van dat ​evangelie​ ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods ​genade, die ik ontvangen heb door Zijn kracht die in mij werkt.”

Dienen is een uitdaging – je karakter wordt gebouwd. Je hebt hierbij Gods kracht nodig.

Werken met mensen is uitdagend. Teleurstelling ligt op de loer. Voor je het weet reageer je uit het vlees.

2 Kortinthe 10: 3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.

Daar staat ook dat we bolwerken moeten slechten en dat we bepaalde bedenksels als krijgsgevangenen moeten maken…  dus niet laten woekeren of blijven piekeren.

Een boel werk, maar het is een bolwerk. Een list van de vijand: Met jezelf bezig zijn…

God probeert jouw perspectief te veranderen. Wat je aandacht geeft dat groeit. Wat geef je focus in je leven? Hoe kijk jij naar dingen?

Je zult nooit de volle vreugde ervaren als je steeds je eigen verlangens nastreeft. Blijf je gefocused op wat God doet of ben je gefocused op wat je om je heen ziet.

Ik ben hier om te dienen, een dienaar heeft geen voorkeur. Daar hangt mijn waarde niet van af, niet mijn vervulling. Ik wil dienen met vreugde, waar ik dan ook kan.

Psalm 40: 8:  Ik heb lust om Uw wil te doen, mijn God, Uw wet is in mijn binnenste.

Galaten 5: 1: Broeders en zuster, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Hebt uw naaste lief als uzelf’. Ik zeg u dus: Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

Less of me…. Meer van U Heer in mijn hart, in mijn leven. Je krijgt het karakter van God, zoals God dat in jou leven wilt: Galaten 5: 22 Vrucht van de Geest in jouw leven.

 

Je onderwerpen aan Hem, zoals in Jacobus 4 staat dat we ons aan God onderwerpen.

Hebr. 13:17 NIV  ‘onderwerping’ is ongemakkelijk. In de Engelse vertaling wordt het mooi verwoord:

Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you.

Submission is mooier dan onderwerping. De kerk en je leiders hebben een missie die je ondersteunt en je zet je schouders onder deze missie: Zijn koninkrijk met kracht door laten breken in deze stad Breda en omstreken!

De vraag is niet zozeer de submission maar het vertrouwen. Je gaat je niet onderwerpen aan iemand als je hem niet vertrouwt. Je ziet iets wat God aan het bouwen is en je zegt, dit kan ik vertrouwen, ik ga mee, ik ga volgen.

Hebr. 10:35

So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded.

Fill the gap with trust. Vul het gat, de afstand, met vertrouwen.

Begin met vertrouwen, niet met wantrouwen. Dit zegt niets over de andere persoon, maar over jouw hartstoestand.

 

  1. Kan je de hand van God erin zien?

Ps. 71:14 NIV As for me, I will always have hope; I will praise you more and more. My mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long.

Verhaal van de 12 verspieders, 10 kwamen er terug en gaven aan dat het niet gaat lukken. Reuzen…. De vraag hier: vertrouwen? Waar waren ze op gefocused? Op negativiteit, op zorgen? Het volk ging niet het beloofde land in.  (Numeri)

Neiging om zekerheid te hebben over de morgen. Is mijn morgen oké? Pensioen, waar wonen we straks, verzekeringen. Maak je geen zorgen over morgen zegt de Heer. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat kan best moeilijk zijn.

Veel vragen hebben te maken met vertrouwen. Vertrouwen in God.

Als de Heer zegt Dien Mij, dien mijn kerk, leer Hem dan te vertrouwen in alles. Voor wie doe je het.

  1. Mooie christelijke houding

In Fil. 2:5-11 zegt Paulus: “Laat onder u de gezindheid heersen die ​Christus​ ​Jezus​ had.

– Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.

– Hij nam de gestalte aan van een ​slaaf​ en werd gelijk aan een mens.

– En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd

– en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het ​kruis.”

Dat is ons voorbeeld. Voor iedereen een uitdaging. Voor iedereen binnen CLC. Zijn wij gekomen om gediend te worden of om zelf te dienen. De houding van ‘waar kan ik helpen, waar is de nood, waar ben ik nodig?’. Dat ís je lidmaatschap. Niet vanuit je perspectief van rechten en aanspraken. Ik dien waar nodig. Kidsteam, Welkomst, Productie, Prayer. Dan zul je grote vreugde gaan ontdekken.

Ps. 100:2 Dien de Heer met vreugde.

Je zult hierdoor meer vrijheid gaan ervaren. Afrekenen met de cultuur van de wereld. Ikke ikke eerst. Afrekenen met ons oude denken. Maar steeds meer de cultuur van het koninkrijk van God aantrekken.

In Psalmen staat, hoe meer we gaan wandelen in Gods wegen, jouw vrede zal een rivier zijn. Je zult Gods vrede gaan ervaren.

It’s not about me, it’s about You, Lord.

Podcast