Robert van den Bergh | Ik ben de Kerk Deel 2

Ik ben de kerk – deel 2  Wij zijn Zijn lichaam

Wij Nederlanders kunnen kritisch zijn. We hebben het vaak over dat ene ding wat niet goed loopt. Dat is niet de taal van de Heilige Geest: taal van liefde, van visie, van perspectief. Vooral zien wat God aan het doen is. Je hoeft niet eens Christen te zijn om te laten zien wat allemaal niet goed is aan de kerk. Niet moeilijk om aan de zijlijn te staan en kritiek te hebben. Niemand is volmaakt, we zijn samen op ontdekkingsreis.

Er gebeuren zoveel mooie dingen. Ik hoop dat we ons oog hebben gericht op Jezus Christus. Als mensen ons horen praten over de kerk, wat horen ze. Worden ze nieuwsgierig of worden ze bevestigd. We kijken naar wat Jezus aan het doen is. Het is Zijn lichaam.

De kerk is geen Wellness club. Sommige mensen komen naar de kerk zoals naar de wellness club. Mindset van ik betaal m’n contributie en ben trouw in m’n tienden dus heb ik toch wel rechten. Dat heb ik toch wel verdiend. Dit is niet de houding van het koninkrijk, het is niet bijbels. Het gaat erom dat we naar dienen toe gaan. Geen klager, maar een verbinder zijn. Zien wat Jezus, wat God aan het doen is. Mensen die Jezus vinden, die een relatie met Hem krijgen. Daar zet ik alles voor opzij, ook mijn eigen mening…

 

  1. Je bent een onmisbaar deel

Je bent een onmisbaar deel in datgene God aan het doen is.

1 Kor 12:27 NBV

Welnu, u bent het lichaam van ​Christus​ en ieder van u maakt daar deel van uit.

Het is Gods bedoeling dat je je ergens plant in het huis van God. Iedereen heeft een plek en een functie.

1 Kor 12:12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van ​Christus. 13Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden.

Je wordt gedoopt in het lichaam, het universele lichaam van Christus maar tevens wordt je ook geplant in een kerk, een gezin waarin je verder op mag groeien, je jezelf kunt ontwikkelen samen met anderen.  Je bent een levende steen, steen voor steen bouwen we de kerk met elkaar.

Je bent onmisbaar. We hebben je nodig. Jij met je talenten en gaven, ieder uniek. God heeft dat zo gemaakt. Iedereen is anders. Zo heeft God het bedoeld, dat we met elkaar elkaar aanvullen en zo een prachtig lichaam vormen, Zijn lichaam. Als een deel niet functioneert dan functioneert het gehele lichaam niet.

 

  1. Verschillend maar samenwerkend

1 Kor 12:26

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

Genezing en herstel zit vaak in het dienen, elkaar helpen, voor een grotere missie strijden.

 

  1. Alles wat we zeggen en doen op basis van liefde

1 Kor. 13:4

De ​liefde​ is geduldig en vol goedheid. De ​liefde​ kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent ​het kwaad​ niet aan

De context hier is niet huwelijk, maar hoe gemeenteleden met elkaar zouden moeten omgaan, hoe we als kerk met elkaar om moeten gaan. Niet alleen met mensen die je liggen. Niet alleen bidden voor je leiders als je blij met hen bent.

 

  1. Wees actief

Je bent actief betrokken. Iedereen heeft zijn plek. Als je lid wilt blijven bijbels gezien van de kerk betekent betrokken zijn, dat je overvloedig geeft en dient, zonder aarzeling. Je bent erbij wat God aan het doen is.

CEO christenen: Christmas en Easter Only christenen. Mensen die alleen met Kerst en Pasen naar de kerk komen.

Staat de mens centraal of staat God centraal? God heeft de kerk een missie gegeven: Ga heen, maak alle volkeren tot Mijn discipelen. Met dit doel voor ogen dienen.

Ga de wereld in en leert anderen wat jij hebt geleerd.

De hand, de voet, het oog, moeten allemaal functioneren. Elkaar aanmoedigen om talenten te ontdekken. Ieder heeft zo zijn talenten hoe God je gemaakt heeft en daarmee de kerk dienen en daar verder leren ontwikkelen.

Spreuken 3: Wees niet wijs in eigen ogen. Liefde en trouw, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart en God zal jou trouw zijn en zijn goedheid laten zien.

 

  1. Werken aan eenheid

Joh 13:35

Aan jullie ​liefde​ voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn ​leerlingen​ zijn.

De mensen kijken naar ons, ze zijn benieuwd hoe het werkt. Niet aan bijbelstudie of de juiste theorie maar aan de onderlinge liefde kun je het zien.

Efeze gaat over kerk bouwen.

Ef. 1:15

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in ​Jezus, de ​Heer, en over uw ​liefde​ voor alle ​heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn ​gebeden.

Ef. 4:2

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit ​liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de ​vrede​ de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest

Als lid van de kerk behoor ik een bron van eenheid te zijn, niet van verdeeldheid. Ik moet soms voorkeuren opzij zetten. Je mening niet altijd laten gelden, soms voor het groter geheel even opzij zetten.

Kol 3:14

En bovenal, kleed u in de ​liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Eenheid zoeken is een praktische vorm van liefde. Laten we allemaal onze rol op ons nemen om dit te bewaken met elkaar.

 

  1. Geen roddel of negatieve praat

Rom 1:29

Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen30en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand.

Geen mooi lijstje en midden in dat lijstje staat ‘roddelen’. Het is dodelijk voor een kerk, dodelijk voor een team, voor een vriendschap, voor een lifegroup… In de meeste roddels zit iets in wat maar half klopt.

1 Petr 3:10

Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11hij moet ​het kwaad​ uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend ​vrede​ nastreven

De bijbel zegt: Als jij happy wilt zijn, dan is dit een belangrijk ingrediënt. Geen laster verspreiden, het goede doen. Blijf er verre van. Vul het gat met vertrouwen.

Met elkaar gaan voor een roddelvrije kerk!

  1. Vergeving en eenheid

Vergeving is zo belangrijk als je eenheid wilt ervaren.

Mat.6 :14

Want als jullie anderen hun misstappen ​vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie ​vergeven. 15Maar als je anderen niet ​vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin ​vergeven.

Kies om te vergeven. We willen een kerk zijn met elkaar, die vergeeft, die daarin makkelijk is, daarin vrijgevig is. Vergeving zet jou vrij, zet ons vrij.

Er kan geen echte eenheid zijn in een kerk als er geen vergeving onderling is.

Kol 3:12

Omdat God u heeft ​uitgekozen, omdat u zijn ​heiligen​ bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en ​vergeef​ elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de ​Heer​ u ​vergeven​ heeft, moet u elkaar ​vergeven.

 

Ik geloof dat we een prachtige toekomst hebben. Er gaan vele mensen komen die op zoek zijn naar het leven. Wat ik wil is dat ze God persoonlijk mogen ontmoeten in deze kerk. Dat ze een kerk van eenheid zien, van liefde, van vergeving.

Podcast