Robert van den Bergh | Rooted Deel 1: Grow deep, live tall

Rooted – deel 1 – Grow deep, live tall

 

Rooted – fundamenteel in ons leven met God  – voor iedereen relevant, los van hoe lang je al met God leeft. Lengte zegt niets over diepte.

Rooted = geworteld / ingeworteld. Als een fundament onder je. Diep en vast gevestigd. Diep liggend. We verlangen ernaar om te groeien.

 

Ezra 3: 10- 11

500 voor Christus: De tempel was verwoest en ze waren begonnen met de herbouw van de tempel

Toen de bouwlieden klaar waren met de fundering van de tempel, trokken de priesters hun priesterkleding aan en bliezen op trompetten. Asafs nakomelingen, ook Levieten, sloegen de bekkens en prezen de Here. Dit gebeurde volgens de voorschriften van koning David. In beurtzang zongen zij lofliederen voor de Here. ‘Hij is goed en zijn goedheid en trouw aan Israël zullen blijven tot in eeuwigheid!’ klonk het. Het hele volk begon luid te juichen en loofde de Here omdat de fundamenten van de tempel waren gelegd.

We zijn vaak gefocused op het eindresultaat ipv het begin. Hier was het volk verzameld voor het begin, voor het fundament, met enthousiasme voor iets wat niemand nog zag. Maar ze wisten wat de kracht was, wat de potentie was.

Les: besef van het belang van het fundament. Wat je ook gaat bouwen, zonder fundament valt het om.

 

1 Kor. 3: 10 – 11  NBV

Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, namelijk Jezus Christus zelf.

 

Joh 15: 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen

 

Vrucht van de geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing

Dit komt aan de boom mits die boom geworteld is.

 

God ziet jouw potentie. Hij ziet het bos, hij ziet die boom, hij ziet die vrucht, hij ziet het zaad dat jij kunt planten bij anderen. Hij ziet jouw mogelijkheden. Jouw volle potentie. God is een God van potentie.

 

En toch geeft God ons een pitje, een zaad…. Dat zaad staat voor Zijn woord!

 

  1. Jouw wortels zijn jouw fundament

 

  1. Vrucht is geen doel op zich

 

Kol 2: 6 en 7

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

 

Let op de volgorde:

Je hebt Jezus Christus aanvaard, aangenomen, volledig gecommiteerd dat Hij jouw Heer mag zijn. Dan leer je wandelen in Hem, dat is een proces. Zoals geworteld zijn, dat is tijdens dat wandelen zul je geworteld raken. En DAN opgebouwd worden in Hem, je zult merken dat je steviger wordt, dat je vrucht draagt en dat je geloof bevestigd wordt. Zoals je geleerd wordt, door het woord, wat je hoort op zondag, op je lifegroup, wat je leest etc. Ook feedback die je krijgt.

 

Bouwen op de schouders van anderen

1 Kor 3: 10: anderen die door kunnen bouwen op een fundament dat gelegd is…

 

  1. God kijkt niet naar je vrucht maar naar je grond, je fundament.

 

Je mag leren om je wortels dieper uit te slaan, in wat voor seizoen je ook zit.

 

Job 14: 7-9

Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, al gaat zijn stronk dood in de grond, zodra hij water ruikt, bot hij weer uit (flourish) en vormt twijgen, als een jonge plant.

 

Het fundament is er nog: We gaan die tempel gewoon weer herbouwen;

We gaan dat huwelijk weer herstellen; We gaan die droom nieuw leven in blazen; We gaan dat bedrijf gewoon weer opnieuw uit de grond stampen;

We gaan die verlangens weer een kans geven.

 

God wil dat we veel vrucht dragen, aan ons om onze wortels uit te slaan.

Grow deep, live tall.

 

Podcast